Test – Terapija discipline

Terapija discipline

Molimo Vas upišite svoje ime:
Na koji mejl adresu da Vam pošaljemo rezultat testa?
Šta košta terapija discipline?
Zašto je tako teško dugoročno održavati red?
Šta nepotrebni predmeti mogu izazvati u našem okruženju?
Kako nazivamo objekte koji su postali nepotrebni, a još nisu zapečaćeni?
Kako se zajednički naziva opuštene mentalne vežbe?
Koja podiže svest?
Gde se razvila joga?
Kako nazivamo praktičara joge?
Koje je poreklo Tai chi -a?
Tačno ili netačno? Mađarski naziv psihologije je nauka o duši.