Test – Sport i aktivnosti

Sport i aktivnosti

Molimo Vas upišite svoje ime:
Na koji mejl adresu da Vam pošaljemo rezultat testa?
Tačno ili netačno? Ako smo bolesni, radije se ne bavimo sportom.
Tačno ili netačno? Razlikujemo dve vrste sporta, masovni i takmičarski.
Do otprilike koliko godina starosti rastu naše kosti?
Gde je bolje da se krećemo na otvorenom?
Koji niz događaja je počeo u Atini krajem 1800 -ih
Tačno ili netačno? Sportom možete početi da se bavite tek kao dete.
Koje prevozno sredstvo možemo koristiti ako se želimo više kretati?
Kako voziti električni bicikl?
Šta od navedenog NIJE ekstremni sport?
Šta može povećati šanse za sportske povrede?
Koja može biti bolest zavisnosti?
Kako da počenemo baviti se sportom?