Projekat

Tradicionalna evropska medicina za održavanje zdravlja na holistički način i medicina koja je usmerena ka holističkom načinu zasniva se na prirodnom nasleđu.

Prostor obuhvaćen projektom bogat je prirodnim i kulturnim vrednostima, sa tradicionalnim načinom života i proizvodima koji se usklađuju sa prirodom. Međutim, životnom stilu stanovništva nedostaje svest o prirodi, zaštiti prirodnih vrednosti i zdravstvenim aspektima prirodnih vrednosti

Opšti cilj: Razvijanje i razmena stavova upotrebom interaktivnih metoda očuvanja zdravlja zasnovanih na prirodi i prekogranične komunikacione kampanje za podizanje svesti, sa horizontalnim ciljevima.

Fokusira se na zaštitu prirodnih vrednosti, svesnu upotrebu pejzažnih vrednosti za zdravlje, promocija, razvoj i širenje holističkih metoda očuvanja zdravlja specifičnih za područje (lekovita snaga vode, biljaka, zdrava ishrana, render terapija, sport i aktivnosti).

Ključne komponente uključuju 2 radionice, 5 tematskih koncepata praćenja i razvoja, 6 tematskih vikenda „Prirodno zdravlje“ i 6 dečjih programa „Prirodno zdravlje“, centar znanja i umrežavanje, 6 interaktivne izložbe i terenska komunikacija specifična za ciljne grupe sa elementima izgradnje internetske zajednice.

Elementi projekta implementirani su na inovativne načine. Učesnici su učenici osnovnih škola i mladi iz Mađarske i Srbije, stručnjaci, lokalne vođe javnog mnjenja, nevladine organizacije i zainteresovana populacija. Program eksperimentalnog razvoja i njegovi elementi, metoda i baze podataka dostupni su kroz centar znanja i mrežu koja će se stvoriti.

Nove vrednosti: holistička (složena) interpretacija zdravlja, identifikacija prirodnih vrednosti i njihove uloge u zdravlju, specifično očuvanje zdravlja zasnovano na prirodnim vrednostima, povezano umrežavanje, virtuelni centar znanja, učenje kroz rad, posebna komunikacija.