Rezultati

“NATURAL HEALTH-za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa“ Workshop
7-12. Juni 2021. Kiskunfeleđhaza, Mađarska.

“NATURAL HEALTH-za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa“ Workshop
19-24. juli 2021. Bečej

“NATURAL HEALTH – za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa“
Dečji program

“NATURAL HEALTH-za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa“
Tematski dani u Gimnazija Mora Ferenc, Kiskunfeleđhaza 13. septembar 2021.

“NATURAL HEALTH-za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa“
Tematski dani u Osnovnoj školi ulici Platan , Kiskunfeleđhaza 22. septembar 2021.

“NATURAL HEALTH-za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa“
Tematski dani u Osnovnoj školi Petefi Šandor, Bečej 06.10.2021.

“NATURAL HEALTH – za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa“
Tematski dani u Oglednoj osnovnoj školi Adi Endre, Mali Iđoš 07.10.2021.

“NATURAL HEALTH – za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa“
Tematski dani u osnovnoj školi Čeh Karolj, Ada 08.10.2021.

“NATURAL HEALTH-za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa“
Tematski dani u osnovnoj školi Lajos Batthiani, Kiskunfeleđhaza 13. oktobar 2021.

“NATURAL HEALTH – za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa“
Dečji program Mađarska